Cenik od MAJ 2022

Tečaj CPP osnovni:  obveznih 24UR     CENA  160,00 EUR , KANDIDATI ALMA AVTO ŠOLE  S POPUSTOM 140,00 EUR

Tečaj CPP dodatni za: A, A1, A2, B+E,

Tečaj CPP dodatni C, C+E  

60,00 EUR   70,00 EUR  

Tečaj prve pomoči 96€

Trening varne vožnje voznik začetnik (enotna cena za vso Slovenijo)    A2 , A, in B kategorije>>>>>>>>>>>>>>>>>> 125 EUR Varna vožnja-kazenske točke ali pri odvzemu voz. dovoljenja  tri dnevno usposabljanje>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 250 EUR
Zdravniški pregledi
ZD Ljutomer, Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Maribor, Ormož
kategorija B 40,00€
 
kategorija A, B in F 40€
kategorija C, D in E 60€
kategorija G in AM 30€
pregled po odvzemu vozniškega dovoljenja ZD M. Sobota 80€

Ure vožnje 1 ura
A1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 42€
A2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 44€
A>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 44€
AM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40€
B>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OBČANI>>>>>>>>>>>>>> 38,00 EUR
B >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DIJAKI, ŠTUDENTI>>>>>> 37,00€
B+E>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 44€
C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43€
C+E>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 48€

F>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                         

F- VARNO DELO ZA TRAKTOR TEČAJ, LITERATURA +IZPIT>>>>>>>

ČAKALNE URE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A1 z B s kodo 125 za Slovenijo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

38,00  EUR 

230,00EUR

 25 EUR

300,00 Eur