Cenik od 15. JANUAR 2023

Tečaj CPP osnovni:  obveznih 24UR     CENA  170,00 EUR , KANDIDATI ALMA AVTO ŠOLE  S POPUSTOM 150,00 EUR
Tečaj CPP dodatni za: A, A1, A2, B+E,

Tečaj CPP dodatni C, C+E

60,00 EUR   70,00 EUR

Tečaj prve pomoči 96€

Trening varne vožnje voznik začetnik (enotna cena za vso Slovenijo)    A2 , A, in B kategorije>>>>>>>>>>>>>>>>>> 125 EUR Varna vožnja-kazenske točke ali pri odvzemu voz. dovoljenja  tri dnevno usposabljanje>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 250 EUR

Zdravniški pregledi
ZD Ljutomer, Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Maribor, Ormož
kategorija B 40,00€
 
kategorija A, B in F 50€
kategorija C, D in E 60€
kategorija G in AM 30€
pregled po odvzemu vozniškega dovoljenja ZD M. Sobota 80€

Ure vožnje 1 ura
A1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43€
A2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 45€
A>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 45€
AM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 42€
B>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OBČANI>>>>>>>>>>>>>> 39,00 EUR
B >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DIJAKI, ŠTUDENTI>>>>>> 38,00€
B+E>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 45€
C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 45€
C+E>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50€
F>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

F- VARNO DELO ZA TRAKTOR TEČAJ, LITERATURA +IZPIT>>>>>>>

ČAKALNE URE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A1 z B s kodo 125 za Slovenijo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

38,00  EUR

230,00EUR

25 EUR

300,00 Eur