Kako do izpita?

Odvisno od kategorije rabite za dokončanje izpita:

  • zdravniški pregled
  • teoretični del (predavanja CPP)
  • tečaj in izpit iz prve pomoči
  • teoretični del (izpit pred komisijo izpitnega centra)
  • praktični del (vožnja)
  • praktični del (izpit pred komisijo izpitnega centra)

1. Zdravniški pregled

Za kategorije A, B, C, D in E pri specialistu medicine dela in športa v Veržeju ali Ljutomeru.   Za kategorije F, G in AM pri osebnem zdravniku ali šolskem zdravniku. Ob odvzemu vozniškega dovoljenja obisk psihologa (po 179. členu ZVCP). Veljavnost zdravniškega spričevala je po novem tri leta oz. glede na omejitev zdravnika.
Potrebujete osebni dokument.

 

 

 

 

 

Pridobitev zdravniškega spričevala je pogoj za prijavo na občinske pole.

 

 

 

 

 

2. Teoretični del (CPP)

Teoretični del traja najmanj 24 ur, za kategorijo B, dodatnih 8 ur za A, 4 ure B+E, dodatnih 12 ur za C, C+E Udeležba je obvezna na vseh predavanjih, ali manjkajoče ure nadoknadiš v drugem terminu.
Potrebujete osebni dokument in zdravniško spričevalo (točka 1).
Tečaj CPP kandidati opravljajo v multimedijsko opremljeni predavalnici Ljutomer ali v podružnici AMD Križevci ali v gimnaziji Ljutomer (več o lokacijah TUKAJ). Po končanem programu predavanj, se kandidatom izda evidenčni kartonček vožnje, ki je pogoj za prijavo na teoretični del izpita (občinske pole). Tečaji iz CPP se organizirajo v dopoldanskem in popoldanskem času skozi celo leto, vsaj enkrat mesečno, po predhodni najavi ali ob določenih terminih po dogovoru.
Naši učitelji vožnje so potrpežljivi, z veliko vzpodbudnih besed za posameznika, kar skupaj z njihovimi večletnimi izkušnjami pri poučevanju in spremljanju ljudi, prispeva razviti zavest za resno in odgovorno obnašanje v prometu.
Prva pomoč - AvtoŠola ALMA

3. Prva pomoč

Predavanja in izpit – Za kategorije A, B, C, D in E. Izvajalec  RK Ljutomer, na Kajuhovi ulici 2.
Potrebujete osebni dokument.
Teoretični del - AvtoŠola ALMA
4. Teoretični del
Na izpitnem centru v Murski Soboti. Znano kot “občinske pole”.
Potrebujete osebni dokument, zdravniško spričevalo, potrdilo za rdeči križ, evidenčni karton vožnje in plačilo.

5. Praktični del (vožnja)

Trening varne vožnje - AvtoŠola ALMA
Praktične ure vožnje na poligonu in cesti. Ura traja 50 minut. Predpisano je minimalno število ur za vsako kategorijo. Dejanska količina ur pa je odvisna od posameznika.
Kategorija A B B+E C C+E F AM
Najmanjše št. ur 22 22 22 22 22 16 22

6. Vozniški izpit

Izpit poteka pred izpitno komisijo izpitnega centra Murska Sobota.

7. Trening varne vožnje

Kandidati, kateri opravijo vozniški izpit, morajo opraviti tudi trening varne vožnje. Opravljajo ga kandidati, kateri imajo izpit že najmanj štiri mesece oz. do podaljšanja vozniškega dovoljenja (21 let oz. v dveh letih po pridobitvi vozniškega dovoljenja – za starejše od 21 let). Opravii se v Murski Soboti, organizator je avto šola “ALMA”.