Pogosta vprašanja

Tečaj CPP imam opravljen v drugi avtošoli. Ali lahko vozim pri vas?
Lahko. Pri nas ti priznamo drugje opravljen CPP in morebitne ure vožnje. S seboj je potrebno prinesti izpisni list iz avto šole, kjer si  predhodno opravljal-la, tečaj CPP ali vožnje.

Koliko časa velja zdravniško spričevalo?
Tri leta oz. manj, če je tako ocenil zdravnik in to zapisal na spričevalu.

Kdaj lahko začnem z vožnjo?
Ko dosežeš predpisano starost (za avto je to 17 in pol) in imaš opravljen tečaj CPP ter zdravniško spričevalo, prvo pomoč,  ter opravljene občinske teste.

Koliko časa veljajo občinski testi?
Občinskim testom se pravilno reče izpit iz teorije pred komisijo izpitnega centra. Veljajo tri leta.

Ali lahko sam izberem inštruktorja?
Da, v avto šoli ALMA  jih imaš na izbiro kar 8.

Koliko moram biti star-a, da začnem opravljati izpit za vožnjo s spremljevalcem?
Dopolniti moram obvezno starost 16. let.

Kje lahko opravim izpit iz prve pomoči?
Tečaj in izpit organizira območna enota organizacije Rdečega Križa. Izpit opravljate na območnih enotah Rdečega križa. Tečaj in izpit se lahko opravlja pred katerokoli komisijo območne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji. Pri nas je v Ljutomeru na Kajuhovi ulici 2.

Ali lahko vozim brez opravljenega izpita iz prve pomoči? Ne, ker je najprej potrebno opraviti  izpit iz prve pomoči nato občinske pole, šele nato vožnja.

Kje lahko opravim zdravniški pregled?
Zdravstveni pregled lahko opravite v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma pri pooblaščenem zasebnem zdravniku, ki je usposobljen za opravljanje takih pregledov. Vsekakor pa v ambulantah Medicine dela, prometa in športa ali pri pooblaščenih zasebnikih, za kategoriji F in H pa pri osebnem zdravniku.  Ljutomeru, M.Sobota, G. Radgona, Lendava oz. kjerkoli v Sloveniji.