Ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja

Oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti ali ji je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi storitve kaznivega dejanja, mora opraviti:

  • kontrolni zdravstveni pregled, na katerem zdravnik določi, da se mora udeležiti:
    – programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali
    – rehabilitacijskega programa
  • vozniški izpit, ko predloži potrdilo o udeležbi na določenem programu.

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Potrdilo o uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja tri mesece.


Vsebina in cena programa

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo obsega teoretični in praktični del.

Teoretični del obsega 12 pedagoških ur z vsebinami o:

  • varnosti cestnega prometa,
  • tveganjih vožnje,
  • odgovornosti voznikov in
  • psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu.

Praktični del se izvede v obliki vadbe varne vožnje v obsegu 6 pedagoških ur.

Cena programa je 250 EUR (cena vsebuje DDV).