Program dodatnega usposabljanja

Vadba varne vožnje se izvaja v skupinah do največ 12 udeležencev in je sestavljena iz skupinske delavnice, teoretičnega in praktičnega dela.

 

Vsebina programa dodatnega usposabljanja

Skupinska delavnica

o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, ki traja 3 pedagoške ure.

Na delavnici se udeleženci seznanijo z:

  • razlogi in
  • posledicami nesreč ter
  • tveganji pri vožnji.

Teoretični del

traja eno pedagoško uro. Izvede se v obliki predavanj oziroma kot razprava o:

  • izkušnjah udeležencev,
  • motivih za vožnjo ter

predstavitev:

  • tehničnih osnov in
  • delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje.

Praktični del

traja šest pedagoških ur in se izvaja na poligonu CVV v Murski Soboti.

Cena vadbe varne vožnje za voznike začetnike je 125 EUR.


Kdo je voznik začetnik?

Voznik začetnik je:

  • vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti,
  • voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini in
  • voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.

Vozniško dovoljenje se izda upravičencu s statusom voznika začetnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oz. za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniki začetniki morajo po 39. členu Zakona o voznikih opraviti program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike.