Program za zmanjševanje kazenskih točk

Z Zakonom o voznikih je uvedena možnost izbrisa štirih kazenskih točk enkrat v treh letih, če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže štiri in ne preseže 17 kazenskih točk, (voznik začetnik pa ne preseže šest kazenskih točk) zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk (Ministrstvo za pravosodje), ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.

 

Udeležba za izbris kazenskih točk

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri (4) kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v treh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

Vsebina in cena programa

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo obsega teoretični in praktični del.

Teoretični del obsega 12 pedagoških ur z vsebinami o:

  • varnosti cestnega prometa,
  • tveganjih vožnje,
  • odgovornosti voznikov in
  • psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu.

Praktični del se izvede v obliki vadbe varne vožnje v obsegu 6 pedagoških ur.

Cena programa je 250 EUR (cena vsebuje DDV).